Aşağıda isimleri yazılı tüketiciler adına, aşağıda yazılı genel şartlar ve ön yüzde belirtilen şekilde KERVANTUR TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ ( GREEN DAY TURİZM )ile aramızda belirtilen iş bu sözleşmenin akdedildiğini, bakiye tutarı belirlenen tarihlerde ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

1- SÖZLEŞME ŞARTLARI
TARAFLAR

Bir taraftan MANSUROĞLU MAH. SAKARYA CAD. NO: 59 / 1-F BAYRAKLI / İZMİR adresinde bulunan KERVANTUR TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ (GREEN DAY TURİZM )kısaca ACENTA olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, adresinde ikamet eden 'ın (Kısaca Müşteri olarak anılacaktır) aşağıda detaylı belirtilen ürün/hizmet/ler ile ilgili karşılıklı yapılmış sözleşmedir. Aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır. İş bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan Yönetmelikler, Tüzük Ve Genelgeler, Tebliğ ve Çizelgeler, 2634 S.K., IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri ile uluslararası özel ve resmi sözleşmeler tatbik olunacaktır. Iş bu sözleme hükümleri, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda ,ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzel kişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir.

Bu sözleşmede ,madde 1.2. de belirtilen katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları temsil ve ilzam ettiğini ,kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan on bilgilendirme ile broşür içeriklerinden katılımcıya bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüketici bundan sorumludur. Bu doğrultuda tüketiciye verilen broşür katılımcıya 1.1 Tüketici, kendisinin ve 1.2. de belirtilen kişilerin bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye islenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (orn:Havayolu cezasi ,vb.) acenta sorumlu değildir.
1.2 Tüketici 1.2. maddede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve katılımcıya ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu; TUKETICI nin , ACENTA ya ait ,nitelikleri ,satış fiyatı belirtilen ve broşürde bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve iflası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkindaki Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.

A-SÖZLEŞME BEDELİ:
 1. Sözleşme vergiler ile tüketiciye verilen broşürde yer alan ve fiyata dahil olan tüm hizmetler dahildir. Bunlar haricindeki turlar ve diğer hizmetler ekstra ücrete tabidir.
 2. Tüm harçlar ve benzeri ödemeler ve ücretlerle ilgili fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır.
 3. Fiyat değişikliği ancak ; öngörülen hareket tarihinden en az 20 gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşulu ile sözleşme bedelinin %5 ini geçmemek üzere
 4. Fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması
 5. Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması
 6. Fiyat değişikliğinin liman havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi resim harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması halinde mümkündür.
 7. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılamaması halinde tüketici kredi kart sözleşmesi imzalanan banka ile muhatap olup, acente muhatap alinamaz.Temerrut halinde gecikme faizi ödemesi talep edilecektir. Bu bedele, tur ile ilgili broşürlerde fiyata dahil olan tum hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ucrete tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır. Bu durum tüketiciye derhal bildirilir. Tüketici bildirimden sonra herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönebilir yahut yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirten ek sözleşmeyi kabul eder.
B-ÖDEME PLANI ve ŞEKLİ:
 1. Rezervasyon yapıldığı tarihte rezervasyon bedelinin tamamı veya kapora olarak ödenir.
 2. Kredi kartı ile yapılan pesin (tek çekim) ödemelerde fiyat farkı, vade farkı, faiz vb. uygulanmaz.
 3. Kredi kartı ile yapılan taksitli ödemelerde banka komisyonu, vade farkı uygulanabilir.
C-GENEL HUKUMLER:
 1. DUZENLEYICI veya ARACI paket turu satın almış tüketicilerin 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu uyarinca duzenlenmis, iflasi da dahil olmak üzere taahhüdün yerine getirilmemesi ve hizmetin taahhüt edilen şekilde verilememesi teminatlarını kapsayan zorunlu paket tur sigortası yaptirir.
 2. DUZENLEYICI veya ARACI esaslı sözleme değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini TUKETICIYE derhal bildirir. Esaslı Sözleşme değişiklik halleri şunlardır;
 3. Paket turun başlamasından önce Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler
 4. Is bu sözleşmenin 4.3.maddesinde belirtilen sebepler haric olmak uzere diger fiyat degisiklikleri
 5. Turlarin duzenlenmesi icin asgari katilimci sayisi tüketiciye sunulan broşürde belirtilmiştir. Paket turun düzenlenmesi icin asgari katilimce sayısına ulaşılamaması halinde paket turun kısmen veya tamamen iptal edilebileceği hususu konaklamalı turlar da hareket tarihinden en az 7 (yedi) gün öncesine kadar, günübirlik turlar da 24 saat öncesine kadar TUKETICIYE bildirilir. Bu durumda TUKETICININ tazminat hakki yoktur. Ancak seyahat acentası tüketiciden aldığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 14 gun içinde tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder.
 6. Green Day Turizm Seyahat Acentasinin 0-232 348 44 40 Irtibat numarası ile www.greenday.com.tr Internet adresine sahip temsilcisi(bundan sonra TEMSILCI olarak anılacaktır)
 7. DUZENLEYICI veya ARACI, TUKETICININ reşit olmaması halinde küçük veya küçüğün kaldığı yerdeki sorumlu kisi ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgilere de yer vermesi zorunludur.
 8. DUZENLEYICI veya ARACI, TÜKETICIYE paket tur hizmeti başlamadan önce kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her turlu kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalaması hususunda tavsiyede bulunur.
 9. DUZENLEYICI veya ARACI, paket turun iptali durumunda 7.6 da belirtilen halleri kapsayacak isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmışsa buna ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.
 10. Tuketici, sözleşmenin ifası surecinde ortaya çıkan her turlu eksikliği bağımsız hizmet sağlayıcısına, DUZENLEYICI veya ARACIYA yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Bu eksikliğin giderilmemesi halinde TUKETICININ sözleşme bedelinden eksiklik oranında indirim talep etme hakki bulunmaktadır.
D-MUCBIR SEBEP HALLERI:
 1. Kanunlarda yer alan mucbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentanın ortaya çıkan olay üzerinde her hangi bir etkisinin olmadığı haller DUZENLEYICI/ARACI icin mücbir sebep sayilir. Bu haller;
 2. Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çiğ, yıldırım gibi ve bunlarla sinirli olmaksızın doğal afetler veya Salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sinirli olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller.
 3. Turkiye de sinir komsularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/şehirlerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komsu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve ic savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulmasi, sivil kargasalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükûmet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanlarin kapalı veya dolu olmasi ve bunlarla sinirli olmaksizin her turlu olağanüstü haller veya çalışanları isten alıkoyabilecek haller.
 4. Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri.
 5. Mucbir sebebin mevcut olduğu hallerde DUZENLEYICI/ARACI sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.
E-SOZLESME DEVRI:
 1. TUKETICI, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce DUZENLEYICI veya ARACIYA yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.
 2. Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, DUZENLEYICI veya ARACIYA karsi bakiye tutarin ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların, makul olması ve DUZENLEYICI veya ARACI tarafından katlanılan gerçek maliyeti asmaması kaydıyla ödenmesinden müteselsilden sorumludur.
F-SOZLESMEDEN DONME, SOZLESMENIN IPTALI ILE FESIH SARTLARI VE SONUCLARI:
 1. Paket turun başlamasından önce sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde tüketici bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini DUZENLEYICI veya ARACIYA yazılı olarak ya da Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bildirmek koşula ile aşağıdaki seçimlik haklarından birisini kullanabilir.
 2. DUZENLEYICI veya ARACI tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma.
 3. Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma.
 4. Herhangi bir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme.
 5. Sozlesmeden dönülmesi halinde, DUZENLEYICI veya ARACI, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren TUKETICININ ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 gün içinde TUKETICIYE iade etmekle yükümlüdür.
 6. Tuketiciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı DUZENLEYICI veya ARACI tarafından paket turun başlamasından önce Paket turun iptal edilmesi halinde TUKETICI sozlesmenin10.1. maddesinde belirtilen secimlik haklarini kullanabilir.
 7. DUZENLEYICI veya ARACININ paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edilirse, DUZENLEYICI veya ARACI paket turun devam etmesi icin TUKETICIYE ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve TUKETICIYE teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. TUKETICI alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde DUZENLEYICI veya ARACININ ücret talep etme hakki sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç on dört gun içinde iade edilir. Ancak DUZENLEYICI veya ARACI o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler icin tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir. Yine bu halde, DUZENLEYICI veya ARACISI, tüketicinin paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olmasi halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.
 8. TUKETICININ, DUZENLEYICI veya ARACIYA yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek tarafli fesih hakki bulunmaktadir. Bu feshin paket turun baslamasindan en az 30 gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi zorunlu vergi, harc ve benzeri yasal yükümlülüklerden dogan masraflar haric olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel TUKETICIYE aynen iade edilir. Ancak bu feshin paket turun başlamasına 30 günden 15 güne kadar olan iptallerde tüketici tarafından ödenen bedelin vergi ve harçlar hariç %30 u iade edilir. 15 günden daha az bi sure kalan hallerde tüketici tarafından ödenen bedel herhangi bir şekilde iade edilmez tamamı acenta tarafından kesilir. Rezervasyon, TUKETİCİ ve DÜZENLEYİCİ arasında kaporalı olarak yapıldıysa, kaporanın iadesi ile ilgili 5. Madde geçerli olacaktır. Ayrıca TÜKETİCİ 15 Günden daha az bir süre kala iptal etmesi durumunda toplam bakiyeyi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 9. Tuketici veya birinci derecede akrabaları için; kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, tüketicinin, gemi paket tur sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, olum halleri TUKETICI icin mücbir sebep hali kabul edilir. Tüketici, mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır. Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya bu maddede belirtilen mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden daha az bir sure kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç v.b. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. Kisilere odenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak uzere,herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin DUZENLEYICISI veya ARACISINA ulaşmasından itibaren 14 gün içinde tüketiciye iade edilir.
 10. DUZENLEYİCİNİN tüm çabalarına rağmen yeterli kişi sayısının oluşmaması nedeni ile turun çıkamaması durumunda TÜKETİCİYE 1 gün önceden haber vermek şartı ile DÜZENLEYİCİ turu iptal etme hakkına sahiptir. Bildirim tarihinden 14 gün içinde tüketiciye tüm ücretin iade işlemi başlatılır.
 11. Seyahat Sağlık Sigortası kronik (daha önceden teşhisi konmuş) rahatsızlıkları kapsamaz. İptal hallerinde TÜKETİCİ'nin Sigorta şartlarına uygunluğu varsa DÜZENLEYİCİ gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdür.
 12. Kapora ile yer ve fiyat garantisi sağlayan tüketici tura katılamayacağını 30 gün öncesine kadar bildirmekle yükümlüdür. Bildirdiği takdir de 10.5’te belirtildiği gibi kaporası iade edilerek ödeme sorumluluğundan kurtulmuş olur. 29 - 15 gün içinde bildirmesi durumunda 10.5’te belirtiği üzere kapora dahil ücretin %70’ini, 15 günden daha az sürede yapılan iptaller de ücretin tamamını firmaya ödemeyi taahhüt eder. Bu konu hususunda ilgili idarenin tüm icra mahkemeleri yetkilidir.
 13. TURLARIMIZ SABİT KOLTUK UYGULAMASI İLE SATIŞA AÇILMIŞTIR.ANCAK YETERLİ SAYIYA ULAŞMAMASI DURUMUNDA BİR VEYA DAHA FAZLA ACENTA İLE ORTAK OPERASYON YAPILABİLİR. BU DURUMDA ROTASYON UYGULANMAKTADIR.
G- SORUMLULUKTAN KURTULUS KARINESI:
 1. DUZENLEYICI veya ARACI, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hic veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:
  • TUKETICININ kusurunun bulunmasi
  • Sözleşmenin ifası surecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.
  • Sözleşmenin 8. maddesinde düzenlenen mücbir sebep hallerinden birinin bulunması.
  • DUZENLEYICININ, ARACININ veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.
  • Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katilimin sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen surede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TUKETICIYE bildirilmiş olması
 2. Sozlesmenin 11.1 maddesinin (b), (c) ve (d) alt maddelerinde belirtilen hallerde, DUZENLEYICI veya ARACI ile o yerdeki temsilcileri, TUKETICIYE zor durumda kalması halinde hızlı bir seklide yardımda bulunmakla yükümlüdür.
 3. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu Sözleşme taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak, kabul ve teyit etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı katılımcı adına is bu sözleşmeyi kabul eden taraf adına temsilen imzalamış olduğu kişilere karsı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.
 4. ACENTA nin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri esas alınacaktır.
 5. İş bu sözleşmeyi kendim ve aşağıda adları yazılı şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tum ekleri ile birlikte yazili / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde isbu sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satis fiyati ve ödeme sekil ile ifaya iliskin tüm on bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sozlesmesinin icerigini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari sigortasi yaptirtabilecegim tarafima beyan edilmistir.Bu beyanim, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir. İşbu sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında tarafıma yazılı olarak bilgi verilmiştir.
 6. Seyahat acentasinin yerel temsilcisinin adi, adresi ve iletişim bilgilerinin ile bunların bulunmaması halinde tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği yerel irtibat noktasının adı, adresi ve iletisim bilgilerinin, yerel irtibat noktasının ve yerel temsilcinin bulunmaması durumunda DUZENLEYICI veya ARACININ en kisa surede iletişim kurabileceği bilgileri
 7. Varsa ara durakların zamanı, yeri ve ulaştırma bağlantıları ile yolcu tarafından kullanılacak ulasim aracının özellikleri,
 8. Tuketici tarafindan iptal masraflarini ya da kaza veya hastalik halinde ulkesine/sehrine geri gönderilme de dahil olmak uzere yardım masraflarını teminat altına alacak, istege bagli bir sigorta sözleşmesi yapılmasıyla ilgili bilgiler.
 9. Tuketiciye verilen broşür veya sözleşmede, bu maddede belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.
H-VIZE ILE ILGILI BILGILENDIRME:

Green Day Turizm katilimcilarin pasaportlarini tetkik hakki ve zorunlulugu bulunmamaktadir. Bu konuda katilimcinin beyani esas alinir. Green Day Turizm tarafindan vize takip hizmeti almayan, vizesi oldugunu ve/veya yesil pasaport sahibi oldugunu veya vize gerektirmeyen pasaportu oldugunu beyan eden, ya da vizesiz bir ulkeye tur satin alan katilimcilarin pasaportlarinin ilgili seyahatin vize-pasaport kosullarina uygunlugu katilimcinin kendi sorumlulugundadir. Green day Turizmden vize takip hizmeti alan/almayan, vizesiz bir ulkeye tur satin alan ya da vize gerektirmeyen nitelikte pasaportu oldugunu dusunen kisilerin vize ya da pasaport eksiklikleri v.b. pasaportlarindan ve vizelerinden kaynaklanan sair nedenlerle seyahate katilmamalarindan Green Day Turizm sorumlu tutulamaz. Bu durumda ki yolcularimiz eger yesil pasaport sahibi ya da vizesiz bir ulkeye seyahat edecekler ise; pasaportlarinin gezinin bitis tarihinden itibaren en az alti aylik gecerlilik suresinin bulundugunun, yeni duzenlemeye uygun cipli ve 10 yildan eski olmadiginin, yirtik, sokuk v.s. bir deformosyon bulunmadiginin, vize gecerlik tarihlerinin Seyahat tarihlerini kapsadigini, vizelerinin oturum surelerinin bitmemis oldugunu, giris cikis sayilarinin adedini (tek giris-cift giris-cok giris) ve vizelerini yanlis kullanmadiklarinin kontrolunu saglamadirlar.

- VIZE EVRAKLARININ TESLIMI:

Green Day Turizm ile yurtdisi turuna katilacak olan musterinin, yurtdisina cikis icin gerekli vize takip islemini Green Day Turizmin ustlenmesini talep etmesi durumunda Green Day Turizmin calistigi yetkili acenta tarafindan katilimciya verilecek vize hizmetine iliskin usul ve esaslar bu maddede duzenlenmistir. Vize basvurusu icin gerekli olan evraklar ve vize masraflari ile vize hizmet bedeli, ilgili konsoloslugun bildirdigi sekilde eksiksiz olarak, tur hareket tarihinden en gec 25 gun once katilimci tarafindan Green Day Turizm ve Green Day Turizmin talebi dogrultusunda acenteye teslim edilmelidir. Teslim edilen pasaportun gezinin bitis tarihinden itibaren en az 6 ay gecerlilik suresinin bulunmasi, 10 yildan eski olmamasi, yirtik, sokuk v.s. bir deformosyon bulunmamasi gerekmektedir. Yabanci ulkelere giris ve cikislar tamamen ilgili ulkenin inisiyatifindedir.Ilgili ulke konsolosluklari hicbir neden olmasa dahi ulkelerine giris icin vize vermeyebilir. Bu nedenle katilimcilarin bu riski tolere etmeleri icin sigorta yaptirmalari Green Day Tur tarafindan onerilmektedir. Bu konuda sozlesme imzasi sirasinda katilimci bilgilendirilmistir. Pasaportlarin gecerliligi ve pasaportlarda yer alan deformasyonlar (yirtik, sokuk, vb.) kisinin kendi sorumlulugunda olup, konsolosluk veya ulke girislerinde polis kontrolu sirasinda cikacak aksakliklardan ve engellemelerden Green Day Turizm sorumlu degildir.

- VIZE BILGILENDIRME:

Vize ile ilgili bilgi icin en az 1 ay oncesinden vize departmanimiza teslim etmeniz gerekmektedir. Vizenin acenta tarafindan alinacak olmasi halinde ve vize icin gerekli evraklarin teslim zamaninin tuketiciye bildirilmesi sartiyla tuketici tarafindan zamaninda teslim etmeyen evraklar nedeniyle vizenin alinmamasindan dogan zararlardan seyahat acentesi sorumlu tutulamaz. Evraklari eksiksiz ve suresinde veren seyahat acentesi vizenin verilmemesinden dolayi sorumlu tutulamaz. Evraklariniz tamamlayarak en hizli sekilde asagidaki iletisim bilgilerinden vize departmanimiz ile iletişim kurabilirsiniz.

- VIZE ISLEMLERININ TAKIBINDE TARAFLARIN SORUMLULUKLARI:

Katilimci konsolosluk talep ettigi takdirde sahsi basvuru yapmak uzere evraklarıyla beraber konsolosluk tarafindan verilen gun ve randevu saatinde konsolosluga bizzat muracaat edecegini kabul ve beyan eder. Randevuya gitmeyen katilimcilar vize verilmemesi nedeniyle Green Day Turizm den herhangi bir talepte bulunmazlar, tur bedelinin tamami kendilerinden tahsiledilir.

 1. Katilimcinin Green Day Tur veya yetkili acentesine pasaport ve evraklarini teslim edip, teslimedilen evraklarin konsoloslukca yetersiz veya eksik gorulmesi durumunda; konsolosluk tarafindan katilimcidan talep edilen eksik evraklarin belirtilen sure zarfinda teslim edilememesinden dogan tum yukumlulukler katilimciya aittir. Bu sebeple alinmayan vizeler Green day Tur ve yetkili acentesinin sorumlulugunda olmayip, yapilan harcamalar geri iade edilemez, Tur bedelinin tamami tahsil olunur.
 2. Katilimci, tum evraklari zamaninda teslim etmis ve acenta zamaninda basvuru yapmis olmasina ragmen konsolosluk tarafindan basvuru reddedilirse veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili konsolosluk tarafindan turun baslangic gunune kadar pasaportlar teslim edilmezse, ya da verilen vizenin gecerlilik suresi konsolosluk tarafindan tur tarihlerinden eksik olarak duzenlenirse Green Day Tur ve acentenin sorumluluğu dogmayacaktir.
 3. Green Day Turizm , yetkili acente ve katilimci tum sorumluluklarini yerine getirmis olmasina ragmen vize basvurusunu konsoloslukca reddi durumunda, red turun baslangic tarihinden 20 gun az zaman kala gerceklesirse, Green Day Turizm, tur bedelinin, vize masraf ve hizmet bedelinin tamamini alma hakkina sahip olacaktir.
 4. Katilimcinin husnuniyet (vergi borcu, askerlik durumu, yurtdisina cikis yasagi, kara liste olma durumu, pasaporttaki eksik, yirtik, deformasyon vb.) kurallarina aykiri olan hareketleri neticesinde vize alinamamasi durumunda Green Day Tur un veya yetkili acentesinin sorumlulugu olmayacaktir. Katilimci tur bedelinin tamamini odemekle yukumludur.
 5. Tum vize islemleri gecerli olarak yapilmis olmasina ragmen, gidilen ulkede herhangi bir nedenle iceri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasina ragmen Turkiyeden cikisina izin verilmeyen katilimcilara herhangi bir geri odeme yapilmayacak ve bu durumdan dogacak zararlardan Green Day Turizm veya yetkili acentesi sorumlu olmayacaktir.
 6. Katilacaklari tura ait ulkelere ait vizesi oldugunu beyan eden veya vize islemlerini kendisi takip edecegini belirten katilimci, vize islemlerinin gerceklesmemesini ileri surerek sozlesmeyifesh edemez, sorumluluk katilimciya aittir, tur bedelinin tamamini odemekle yukumludur.
 7. Green Day Turizm veya yetkili acentesinin hicbir sekilde konsolosluklar uzerinde yaptirim gucu veya edinimlerini taahhut edebilme yetkisi yoktur. Green Day Turizm veya acentesinin yukumluluklerini yerine getirmelerine ragmen konsolosluklardaki gecikmelerden Green Day Turizm araci kurum olmasi sebebiyle kendi veya yetkili acentesi sorumlu degildir. Konsolosluk tarafindan katilimciya teslim edilir. Konsoloslugun vize vermemesi halinde Green day Tur un herhangi bir sorumlugu olmayip, neden vize alinamadigi yasal olarak konsolosluk beyanina dayanir.
I-DIGER HUKUMLER:
 1. Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile ayni odada 3. ve 4. kisi olarak kalmaları halinde uygulanır.
 2. Otel konaklamalarinda 0-6 yas cocuklara ayri yatak verilmez.
 3. Ulasim araclarinda 2 yasını doldurmuş çocuklar icin koltuk zorunlulugu bulunduğundan, ücrete tabidir.
 4. Kisi sayisina gore arac degisikligini sakli tutulur. Tura kayit yaptiran kisi sayisina gore; 15-17 kisi minibus ile, 18-31 kisi kucuk otobus ile, 31 kisinin ustunde ise 46 kisilik otobüsler ile tur yapılacaktır.
 5. Rezervasyon sahipleri, yanlarinda bulunan eşyaları tur müddetince takip ve kontrol etme yükümlülüğünde olup, kayıp/çalıntı/zayi olan eşyalardan acentenin sorumluluğu yoktur.
 6. Acente, mucbir sebeplerle veya operasyonel nedenlerle gerek turdan once gerekse tur esnasinda, tur programinda ve konaklama tesislerinde, ulasim araclarinda her turlu degisiklik yapma veya turu iptal etme hakkina haizdir. Bu durumda rezervasyon sahibinin onayi gerekmedigi gibi, kendisine iptal veya tazminat hakki doğmaz.
 7. Havayolu ile ulaşımlarda, havayolu sirketinden kaynaklanan sebeplerle uçuş saatinin veya ucak tipinin değişebileceği hususunda sözleşme sırasında özel uyari ve bilgilendirme yapilmis olup, rezervasyon sahibi tarafindan kabul edilmistir.
 8. Tur programinda ucrete dahil olan tum hizmetler ayrintili olarak belirtilmis olup, bunlarin disindaki turlar ve hizmetler ekstra ucrete tabidir. Katilim istege bagli olup, ancak yeterli katılımcının sağlanması halinde yapılabilmektedir.
 9. Konaklama tesislerinde oda blokajını tesis yapar. Odalara giriş saat 14.00 te ve çıkış saat 11.00dedir.
 10. Yurtdisi turlarda -bebekler dahil- pasaport gerekmektedir (KKTC icin nufus cuzdani yeterlidir). Rezervasyon sirasinda bildirilecegi uzere bazi ulkelerce vize uygulanmaktadır.
 11. Tur programında belirtilen konaklama seklinin kapsamı dışında kalan her turlu ekstra hizmetin bedeli otelden çıkış sirasinda rezervasyon sahibi tarafindan pesin olarak ödenir.
 12. Otobus ile ulasimlarda kalkistan yarim saat once, havayolu ile ulasimlarda ise kalkistan iki saat once bulusma yerinde olunmasi zorunludur.
 13. Tur rehberi, durumun gereklerine göre, tur programını tamamen gerçekleştirmek kaydıyla programın seyrinde değişiklik yapabilir.
  Tur müddeti, ulaşım aracinin hareketi aninda baslar ve donusun tamamlanması ile biter. Gecelemeler bu doğrultu da hesaplanmıştır.
 14. Ulasim dahil turlarda rezervasyon esnasinda koltuk numarası verilmez. Koltuk numarası araç kalkışı esnasında araç içerisinde görevli transfer rehberinden öğrenilir.
 15. Ucakli ulasimlardaki transfer hizmeti; ucak+transfer paketi oldugundan dolayi sadece misafirlerin Acentadan almis olduklari ucakli ulasim paketlerinde gecerlidir. Misafirin münferit olarak uçağını değiştirmesi, otelden erken çıkış yapması gibi durumlarda transfer hizmeti geçerli olmayacaktır.
 16. Ulaşım dahil paketlerde ki Uçak ulaşımlarına ait biletler; havayolları ile özel olarak yapilan anlaşmalarla alındıkları için misafirler tarafindan satin alindiktan sonra iptal-iade-degisiklikislemi gerceklestirilemez. Turun tuketici tarafından iptali halinde uçak bilet bedeli havayolu sirketine pesinen ödenmiş olduğundan is bu bedelin tüketiciye iadesinin mümkün olmadigi rezervasyon sahibi tarafindan kabul edilmistir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakki yoktur.
 17. İade Sartlarının gerçekleşmesi halinde, fatura kesildikten sonra iade yapılabilmesi icin fatura aslinin acenteye iadesi gerekmektedir.
 18. Taksitli satışlarda, borclunun iki taksiti odemede temerrüde düşmesi halinde kalan borcun tamamı muaccel hale gelir.
 19. Rezervasyon sahibi, is bu sözleşmede belirtilen vadelerde borcunu ödeyeceğini kabul ve taahhut eder. Borçlunun borcunu ödemede temerrüde düşmesi halinde hic bir ihtara gerek kalmaksızın rezervasyon toplamının %5 i oranında cezai şart ve aylık %17 gecikme faizi uygulanacaktır.(Kart ile yapılan ödemelerde kart sahibinin kurumla yapmış olduğu sözleşmede kurumun haiz olduğu haklar bakidir).
 20. Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yas gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, bu çocuklar icin de derhal ve tamamen ödeme yapılacak ve her turlu tazminde bulunulacaktır.
 21. Ulaşım araçlarında ve tesiste evcil hayvan kabul edilmez.
 22. Tüketicinin başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acente yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tuketici turu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.
 23. Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanmasi şikâyetçi oldugu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarini ortadan kaldirir.
 24. Sözleşmede imzasi bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katilan tuketici(ler) de kendi adlarina kayit yaptirmakla görevlendirdikleri tuketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhut etmis sayilirlar. Buna ragmen, sozlesmede bizzat imzalarinin olmadigi gerekcesiyle geziye katilan tuketicilerinin acente aleyhine ve katilmis olduklari gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentenin tuketiciye bu sozlesmede yazili hususlar disinda bir bedel ya da tazminat odemek zorunda kalmasi halinde acentenin sozlesmede imzasi bulunan tuketicilere odemis oldugu fazla miktar icin rucu hakki mahfuzdur. Bu geziye katilan tuketiciler imzalamis olmasalar dahi, taraflar arasinda gecerli olacak bu sözleşme Sartlarını Green Day Turizm Brosuru, Green Day Turizminternet sitesi, Call Center satisi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme Sartlarında katılmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Bu nedenden dolayı tüketicinin turu iptal etme hakki yoktur. Seyahat sigorta güvencesi paketi ücretleri rezervasyon sahiplerine aittir. Seyahat sigortasi hizmeti satin alan veya seyahat sigortasi paketinin icinde bulunan tuketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasinin policesiyle belirlenmistir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
 25. Rezervasyon sahibinin ödediği tutar sadece almis oldugu tur paketini tur programini ve tarihini kapsar.
 26. Sozlesmenin tuketicide kalan kopyasi ile acentede kalan kopyasi arasinda çelişki olursa acentede kalan kopya kayitlari esasalinacaktir.
 27. Acente, mucbir sebeplerle veya operasyonel nedenlerle gerek turdan once gerekse tur esnasinda, tur programinda, konaklama tesislerinde, ulasim araclarinda herturlu degisiklik yapma veya turu iptal etme hakkina haizdir. Bu durumda rezervasyon sahibinin onayi gerekmedigi gibi, kendisine iptal veya tazminat hakki dogurmaz.Bunun gibi rezervasyon sahibinin mucbir sebeplerle tura katilmasinin veya devam etmesinin mumkun olmamasi halinde, rezervasyonu tur icin gerekli tum kosullara haiz ucuncu bir kisiye devretmesi mumkundur. Bu durumda devreden ve devralan acenteye karsi bakiye tutardan ve tum masraflardan muteselsilden sorumludurlar.
 28. Uçaklı Turlarda, Uçakların yoğunluğuna göre, Havayolu Sirketi Ucus Yonu ve Ucus Saati Değiştirebilir. Green Day Turizm bu hakkini, degisikligi misafirlere en gec 36 saat oncesinden bildirmek ve servis ayarlamak suretiyle sakli tutar. Tura katilan her misafirimiz, değişikliği önceden kabul etmiş sayılır.
 29. Rezervasyon sahibinin ödediği tutar sadece almis oldugu tur paketini tur programini ve tarihini kapsar. Rezervasyon sahibi olasi fiyat değişikliklerinden etkilenmez.
 30. Taraflar is bu sözleşmede belirtilen adres ve telefonların dogru olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe geçerli olduğunu kabul ve beyan ederler.
 31. Acentanin sozlesmeye kismen ya da tamamen uymamasi hallerinde ödenecek tazminatin hesaplanmasinda TURSAB KUTAHYA CIZELGESI maddeleri uygulanir.
 32. Acentenin konuya iliskin tutanak ve kayıtları delil olarak dikkate alınacaktır. Is bu hüküm tahkim ve delil anlasmasi niteliğindedir. Bununla ilgili her turlu başvurunun tur bitim tarihinden itibaren 15 gun icinde yapilmasi gerekmektedir.
 33. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. Tuketici, bu sozlesmeyi ve eklerini okuyup, anladığını ,anlamadıkları konusunda acenta yetkilileri tarafindan kendisine aciklama ve gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, kendisince şüpheli ya da anlaşılmayan bir husus kalmadığını, serbest iradesine uygun olduğunu, bu nedenle kabul yönünde açıkladığı iradesi doğrultusunda sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini beyan etmiştir. hizmeti KERVANTUR TURİZM. İNŞ.TEKS. SAN. TİC. LTD Şirketine ait olan GREEN DAY TURİZM seyahat acentasının online satış kanalı olan www.greenday.com.tr web sitesi üzerinden satın aldığımı, dijital olarak bu sözleşmeyi kabul ettiğimi beyan ediyorum.